Hotels * * * * > Orea hotel Dvořák - České Budějovice


Orea hotel Dvořák - České Budějovice

Orea hotel Dvořák - České Budějovice

municipality: České Budějovice
address: Náměstí Přemysla Otakara II. 36/123

vyberte sezónu:
Sezóna 27.11.2011 - 1.1.2012
Pokoje Cena pokoje v Kč/noc
Jednolůžkový 1390
Dvoulůžkový 1690
Apartmán 1990
Sezóna 1.1.2012 - 18.1.2012
Pokoje Cena pokoje v Kč/noc
Jednolůžkový 1390
Dvoulůžkový 1690
Apartmán 1990
Sezóna 18.1.2012 - 22.1.2012
Pokoje Cena pokoje v Kč/noc
Jednolůžkový 1390
Dvoulůžkový 1690
Apartmán 1990
Sezóna 22.1.2012 - 29.2.2012
Pokoje Cena pokoje v Kč/noc
Jednolůžkový 1390
Dvoulůžkový 1690
Apartmán 1990

booking
email this to a friend email this to a friend Favourite Favourite Facebook Facebook

Zaslat článek na email smazat
overview

Hotel Dvořák České Budějovice disponuje celkem 33 luxusně vybavenými pokoji s 60 pevnými lůžky a 28 přistýlkami. Pokoje mají vlastní koupelnu s vanou nebo sprchou a WC, jsou vybaveny TV se satelitním příjmem, telefonem s přímou volbou, minibarem a pevným připojením na internet.

restaurant

Snídaně se podávají formou teplých a studených švédských stolů. Pro jednání a školení je možné využít salónek pro cca 70 osob. Parkování osobních automobilů hotel umožňuje v podzemní garáži.

what to see around

Hotel Dvořák se nachází přímo na náměstí Českých Budějovic, v Galerii Dvořák. Tuto jihočeskou metropoli založil již v r. 1265 na soutoku řek Vltavy a Malše český král Přemysl Otakar II. Historické jádro Českých Budějovic bylo v r. 1980 vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Zachovalo si pravidelný půdorys s čtvercovým Náměstím Přemysla Otakara II. o rozměrech 133×133 m, jedním z největších v Čechách, s podloubím a řadou gotických, renesančních a barokních měšťanských domů. Mezi další významné památky města patří mimo jiné původně renesanční radnice z r. 1555, Samsonova kašna s alegorickými sochami na náměstí a 72 m vysoká goticko-renesanční Černá věž z let 1549–78 poskytující výhled na město i nejbližší okolí, jež je významnou dominantou jihočeské metropole. Za návštěvu stojí i blízké pamětihodnosti – zejména zámek Hluboká a nedaleká zoologická zahrada u loveckého zámečku Ohrada. V okolí města je spousta rybníků vybízejících ke koupání i k procházkám kolem nich. Jižně od města se nachází chráněná krajinná oblast Blanský les s vrcholem Kleť 1083 m, lanová dráha. Z vrcholu hory je náhledný rozhled do jihočeského kraje. Shlédnout můžete krajinu rybníků Českobudějovické i Třeboňské pánve, malebné údolí vlnící se řeky Vltavy nad Českým Krumlovem, majestátné pohoří Šumavy i Novohradských hor. I v samotné metropoli najdete zajímavé přírodní celky - lesopark Stromovka a přírodní rezervace Vrbenské rybníky.

trip tips

Státní zámek Hluboká Původně královský hrad z 2. pol. 13. stol. byl koncem 16. stol. přestavěn na renesanční zámek. Dnešní novogotická podoba po přestavbě v tzv. tudorské gotice podle vzoru anglického královského zámku ve Windsoru pochází z období vrcholného romantizmu Fr. Beer, D. Deworetzky – 1841- 1871. Reprezentační místnosti s bohatými řezbářskými a štukatérskými pracemi. Z bohatého zařízení vyniká zejména soubor bruselských gobelínů Baudouina van Beverena podle kartonů Jacoba Jordaense se scénami z lidových přísloví, dokončení r. 1644, velká sbírka obrazů, zbraní a porcelánu. Zámecká kaple upravovaná při poslední přestavbě, s hodnotným zařízením Netolická archa z 15. stol.. Bývalá jízdárna z r. 1847 byla v 50. letech 20. stol. upravena pro Alšovu jihočeskou galerii – gotické umění jižních Čech 20. stol. 1300-1530, flámské a holandské malířství v 17. stol., grafika 17. a 18. stol., umění 19. a 20. stol. Současně s poslední přestavbou zámku byly uskutečněny rozsáhlé parkové a přírodně krajinářské úpravy zakončené r. 1864, patřící mezi nejvýznamnější v Čechách. Rozsáhlé obory – Stará, založená již v 16. stol. 1542 ha, daněk, muflon, černá zvěř na levém břehu řeky a Poněšická 1581 ha. Novogotický farní kostel Fr. Beer, 1845-47. Farní kostel sv. Jakuba Většího, Boršov Boršov nad Vltavou V obci Boršov nad Vltavou 7 km jihozápadně od Českých Budějovic stojí cenný farní kostel sv. Jakuba Většího, připomínaný v r. 1290, dnešní podoba pozdně gotická z konce 15. stol. Kostel byl obnovený r. 1809. V interiéru jsou pozdně gotické nástěnné malby, zařízení barokní, kamenná křtitelnice z 15. století. Holašovice UNESCO Holašovice se nalézají v severním okraji východního hřebene pohoří Blanský les, na jihu České republiky, blízko jihočeské metropole Českých Budějovic. Toto stotisícové město je vzdáleno 150 km jižně od Prahy a 60 km od hranic s Rakouskem. Pokud se vydáte 18 km západně od Českých Budějovic máte možnost navštívit světově uznávanou památku, a to vesničku Holašovice. Tato vesnička patří k obci Jankov vzdálené 2 km směrem k ČB. Bílá věž Piaristické náměstí České Budějovice • Památka je součástí Městské památkové rezervace České Budějovice Přimyká se k dominikánskému klášteru na Piaristickém náměstí. Původně gotická klášterní zvonice z 15. století, barokně přestavěná v r. 1772. Biskupská zahrada Biskupská České Budějovice • Památka je součástí Městské památkové rezervace České Budějovice Vznikla na místě bývalého parkánu, tj. prostoru mezi hlavní městskou hradbou s Otakarovou baštou a parkánovou hradbou s altánem postaveným na místě bašty situované ve vnější hradbě. Je součástí areálu Biskupství českobudějovického Biskupská ulice. Bývalý klášterní kostel sv. Anny Koncertní síň Otakara Jeremiáše, filharmonie Kněžská 6 370 21 České Budějovice Kontakt: Koncetní síň Jihočeská komorní filharmonie • Památka je součástí Městské památkové rezervace České Budějovice Tento kostel patřil původně kapucínskému klášteru ze 17. století. Má loď s valenou klenbou z let 1615 – 21. Kostel sv. Anny byl roku 1709 renovován a znovu empírově upraven roku 1804. Nyní se v kostele nachází Koncertní síň Otakara Jeremiáše Bývalý špitální kostel Nejsvatější Trojice Pražská České Budějovice Kostel Nejsvatější Trojice byl založen roku 1515. V roce 1766 upravil interiér a kostel vymaloval František J. Prokyš. Černá věž U Černé věže České Budějovice • Památka je součástí Městské památkové rezervace České Budějovice Symbolem města Českých Budějovic je goticko- renesanční Černá věž, která dominuje celé sedmdesátce českobudějovických věží, vížek a věžiček. Černá věž je v Čechách ojedinělým příkladem renesanční městské zvonice o výšce 72,29 metrů s devíti nestejně vysokými patry. Ve zvonovém patře byly umístěny zvony Bumerin hmotnost 3.429 kg, Oktáva, Marie a v roce 1995 přibyl Budvar hmotnost 1.100 kg. Černá věž byla definitivně dostavěna roku 1577, kdy byl vložen do věžní makovice pamětní spis o stavbě věže. Stavbu postupně za sebou vedli tři stavitelé, všichni italského původu. Při dokončení stavby v r. 1577 bylo do její kopule uloženo pouzdro se zakládací listinou a dobovými dokumenty; k nim byly při všech pozdějších opravách přidávány další. Dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie Piaristické náměstí České Budějovice • Památka je součástí Městské památkové rezervace České Budějovice Jedná se o soubor objektů s kostelem Obětování Panny Marie. Výstavba byla zahájena roku 1265 na popud Přemysla Otakara II. Josefovými reformami byl dominikánský konvent zrušen, přestěhovala se sem kolej piaristů, které v roce 1885 nahradili redemptoristé. Ti provedli stavební úpravu kostela v novogotickém stylu, v němž se dochovala i velká část kostelního mobiliáře. Bývalý klášterní kostel Obětování Panny Marie, který se nachází na Piaristickém náměstí, je trojlodní bazilika, která má příčnou loď a pětiboce uzavřený vysoký chór s původními kružbovými okny. Stavby hlavní lodi chóru byla ovlivněna cisterciáckou stavební hutí blízkého kláštera Zlatá Koruna. Klášterní kostel Obětování Panny Marie je nejcennější umělecko-historickou památkou v Českých Budějovicích Byl založen současně s městem v r. 1265 a budován po dobu několika desetiletí. Stavební růst kostela nebyl dosud spolehlivě objasněn, nicméně známe některá data a události, podle nichž lze soudit, že na počátku 14. století mohl být chrám již z větší části dokončen. Po dobu prvních pěti staletí sloužil zejména v klášteře usazeným dominikánům. Ti byli v r. 1785 vystřídáni piaristy. Řád piaristů opustil klášterní areál r. 1871 a na jeho místo přišli redemptoristé, kteří však museli v r. 1949 odejít. Od tě doby až do současnosti je kostel spravován farním duchovenstvem. Kaple Smrtelných úzkostí Páně Kněžská České Budějovice • Památka je součástí Městské památkové rezervace České Budějovice Barokní kaple stojí volně na východ od katedrály za kostelem. Tato kaple v letech 1727 – 31 nahradila starší středověkou kapli. V klenbě kaple se nachází freska od Jana A. Schöpfa. Kaple původně uzavírala křížovou cestu, která byla vestavěna do obvodní zdi hřbitova. Hřbitov byl ale v roce 1784 zrušen, takže dnes kolem chrámu sv. Mikuláše neuvidíte ani hroby, ani hřbitovní zeď a tudíž ani křížovou cestu. Katedrální chrám sv. Mikuláše U Černé věže České Budějovice • Památka je součástí Městské památkové rezervace České Budějovice Chrám sv. Mikuláše, který se nachází v rohu náměstí hned vedle vysoké Černé věže, byl původně městským farním kostelem. Tento kostel byl založen roku 1297, tedy brzy po založení Českých Budějovic. Z této doby dodnes stojí obvodové zdi polygonem uzavřeného vysokého chóru. V letech 1518 – 35 byl kostel sv. Mikuláše přestavěn na pozdně gotické síňové trojlodí. Po požáru v roce 1641 došlo k přestavbě kostela. Tato přestavba probíhala do roku 1649 a pté ještě v letech 1686-88 a interiér chrámu byl nově zaklenut a ozdoben raně barokním štukem. Západní průčelí kostela je bohatě členěno. Vysoký štít byl upraven v letech 1686 – 88 stavitelem Giacomo de Maggi. Na výzdobě štítu se podílel sochař Tomáš Zeisl. V ose obou bočních lodí se nachází barokní kaple, které byly upraveny v 18. století. V jižní kapli si povšimněte nástropní fresky Smrt Panny Marie, která byla vytvořena roku 1740. Vybavení kaple pochází z 18. století. Vzácný je i hlavní oltář od Leopolda Hubera z roku 1791. Oltářní obraz pochází ze staršího oltáře a roku 1649 jej vytvořil Jiří Bachmann. Povšimněte si také bohatě vyřezávané rokokové kazatelny, která byla do Českých Budějovic přivezena roku 1785 z pražského kostela Kajetánů. Od roku 1748 slouží jako biskupská katedrála. Budova muzea byla postavena v letech 1898 – 1901 ve stylu novorenesančním podle plánů Viktora Schwerdnera z Plzně. Dnes si v muzeu můžete prohlédnout přírodovědnou a historickou expozici regionu, sbírku jihočeského národopisu a uměleckých řemesel a také dokumenty k historii koněspřežné dráhy České Budějovice – Linec. Samotné muzeum jako instituce bylo založeno a fungovalo již r. 1877. Kostel sv. Jana Křtitele a sv. Prokopa Staroměstská České Budějovice • Památka je součástí Městské památkové rezervace České Budějovice Kostel se nachází na Pražském předměstí a byl původním kostelem předkolonizační osady Budivojovice, poblíž které byly později založeny České Budějovice. Obvodové zdi kostela jsou snad už z poloviny 13. století. Kolem roku 1461 byl kostel sv. Jana Křtitele a sv. Prokopa nově zaklenut síťovou klenbou na vtažené opěrné pilíře. Na přilehlém hřbitově jsou pochovány některé osobnosti města. Hornické muzeum Rudolfov Městské opevnění Zátkovo nábřeží České Budějovice • Památka je součástí Městské památkové rezervace České Budějovice Městské opevnění bylo budováno již za Přemysla Otakara II., zakladatele města. Opevnění bylo po roce 1339 upravováno a na konci 15. století bylo zesíleno. V 16. století bylo opevnění znova přestavováno. Do dnešní doby se na západním konci bývalého středověkého města zachoval souvislý úsek hradeb s tzv. Otakarovou baštou Otakarkou a hradební věží zvanou Železná panna. Tyto hradby si můžete prohlédnout mezi Biskupskou ulicí a bývalým dominikánským klášterem a také v domech Panské ulice. Jejich součástí je Solná branka. V severozápadní části města stojí samostatně Rabnštejnská věž, která dříve také byla součástí opevnění. Rab V 17. století byly vybudovány barokní hradby. V místech barokních bastionů, které byly postaveny v letech 1640 – 61, se v dnešní době nachází městské sady ulice Na Sadech. Původní opevnění bylo mohutné, mělo gotickou i barokní část. Město chránila mj. také věž Manda stávala v místech před dnešním Biskupským gymnáziem v Jirsíkově ulici. Vstup do města střežily brány – Linecká, Vídeňská Svinenská, Pražská, Rybářská. Brány byly zbourány v druhé polovině 19. století. Od jihu bylo města navíc chráněno Krumlovským rybníkem, dnes na jeho místě stojí Justiční palác. Rabenštejnská věž Hradební České Budějovice • Památka je součástí Městské památkové rezervace České Budějovice Po založení města byla vybudována jakou součást obranného systému města – opevnění západní část; dokončena byla zřejmě během 14. století. Podle usídlených havranů v korunách okolních stromů též nazývaná „Havraní“. Stavba měla od svého počátku vysokou valbovou střechu a vynikala zpevněnými nárožími. Do přízemí se původně vstupovalo žebříkem z 1. patra. V polovině 19. století byla věž upravena v pozdně klasicistním stylu. Na sklonku srpna 2000 byla dokončena rekonstrukce věže a věž nyní slouží veřejnosti a jsou v ní i městské byty. Radnice Náměstí Přemysla Otakara II. České Budějovice Původně renesanční radnice z roku 1555 byla v letech 1727-30 barokně přestavěna podle návrhu A. E. Martinelliho. Nyní je budova dvoupatrová se třemi věžemi a je ozdobena sochami od Josefa Dietricha alegorické sochy občanských ctností - Spravedlnosti, Statečnosti, Moudrosti a Opatrnosti. V obřadní síni stojí za pozornost freska Šalamounova soudu z roku 1730 od J. A. Schopfea. Objekt je součástí Městské rezervace České Budějovice. Samsonova kašna Náměstí Přemysla Otakara II. České Budějovice • Památka je součástí Městské památkové rezervace České Budějovice Byla postavena na místě pranýře v letech 1720 – 27 a je dílem Josefa Dietricha a Zachariáše Horna, kteří ji vytvořili podle návrhu Františka Bauguta a Jana Rappa. Kašna, zejména její vodní nádrž průměr 17 metrů patří k největší svého druhu v Čechách. Při dopravě mušle na náměstí r. 1721 musela být dokonce rozšířena Svinenská brána. Čtyři atlanti nesou lasturu se sochou Samsona a lva - sochařské dílo budějovického mistra Josefa Dietricha z let 1721 - 1727. Samsonova socha byla v roce 1990 nahrazena kopií z dílny sochaře Ivana Tláška. V roce 1999 proděla celkovou rekonstrukci, plastiky byly nahrazeny kopiemi. Byla zrekonstruována celá vodní nádrž, rozvody vody atd.. Navíc bylo nainstalováno nové barvené osvětlení kašny. Opravená kašna byla slavnostně zprovozněna 28.10.1999, krátce po 19. hodině. Původní plastiky jsou k vidění v přízemí radnice. Zbrojnice Solnice Piaristické náměstí České Budějovice • Památka je součástí Městské památkové rezervace České Budějovice Budova zbrojnice solnice se nachází na Piaristickém náměstí vedle kostela Obětování Panny Marie a kláštera dominikánů. Tato budova pochází z roku 1531, kdy sloužila jako solnice a později v ní byl solní sklad. Budova má vysoký krov a stupňovitý štít se střílnami a kamennými maskami. V části budovy je nyní Jihočeské motocyklové muzeum. Památník Jana Žižky z Trocnova

further information

 • price from: 1390 Kč
 • price max: 2500 Kč
 • capacity: 88 beds
 • locality
 • credit cards Master Card, EuroCard/MasterCard, American Express, Maestro, Amex, MC/EC, Visa,
 • pets allowed
 • non-smoking area
 • lift
 • smoking and non-smoking rooms

types of room

 • 1 bed-room
 • 2 bed-room
 • 3 bed-room
 • 4 bed-room
 • apartment
 • extra bed

room equipment

 • TV in the room
 • satelite in the room
 • radio in the room
 • telephone in the room
 • internet in the room
 • shower corner
 • bath
 • WC
 • hair dryer
 • Balcony
 • minibar in the room
 • safe in the room
 • linen included in the price
 • cot

boarding

 • restaurant not far from the building
 • pizzeria not far from the building
 • wine cellar not far from the building
 • Wineroom
 • bar
 • café
 • full-board possibility - 500 CZK
 • half-board possibility - 250 CZK
 • breakfast - 200 CZK

services

 • Exchange office
 • TV
 • satellite
 • fridge
 • congress room
 • internet
 • car rental
 • hotel taxi service
 • room service
 • office services
 • souvenir shop
 • guided tours around the city
 • ticekts for cultural events
 • plane departures confirmation
 • laundry services
 • safe
 • luggage depository
 • bikes depository

   sport possibilities around

   • tourism
   • cycling
   • tennis courts
   • squash
   • beach volleyball
   • bike rental
   • fishing
   • horse riding
   • golf
   • minigolf
   • bowling
   • swimming
   • outdoor swimming pool
   • indoor swimming pool
   • fintess
   • aerobic
   • gym
   • go-karts

        parking

        • private parking place
        • parking
        • parking at the place

                 distance from

                 • centre
                 • airport - 160 km
                 • bus - 2 km
                 • train - 2 km

                 for children

                 • playground
                 • children's swimming pool
                 • children's corner
                 • swing
                 • jungle gym
                 • slide
                 • high chair
                 • children's cot

                 conference rooms

                 • business lounge - 12 seats
                 • congress hall - 70 seats

                                 GPS: 48° 58'26.065"N, 14° 28'26.006"E

                                 other accommodation

                                 0.4 Km Hotel Zátkův dům - České Budějovice

                                 Hotel Zátkův dům - České Budějovice

                                 South Bohemia

                                 The three-star hotel is situated in the very centre of České Budějovice. There are 10 rooms (breakfast included). ...

                                 within 20km

                                 Hluboká nad Vltavou

                                 Hluboká nad Vltavou

                                 Hluboká and Vltavou Chateau are unquestionably one of the true pearls of the Czech Republic. It is situated ...

                                 8.9 Km detail | map                                 Copyright © 2007-2011, atlasceska.cz | czechatlas.com | Timetables | Print | Contacts | Support us | XHTML 1.0 Strict | Add accommodation | Up ↑
                                 TOPlist TOPlist